neděle 10. srpna 2008

Zámek Dobříš

Ostuda byla napravena a já jsem se poprvé za život podívala na kompletní prohlídku "našeho" zámku:) A byla jsem poměrně mile překvapena, hezký to bylo:)

Nejstarší písemná zmínka o Dobříši pochází z roku 1252, kdy tu na dřevěném opevněném dvorci sídlil král Václav I. Opevněný hrádek, nazývaný Vargač, se dodnes vypíná na skalním ostrohu nad Huťským rybníkem. V roce 1340 byla dřevěná stavba přestavěna na kamennou. V roce 1367 Karel IV. přenesl úřad královského lovčího právě na Dobříš. Za husitských válek (r. 1421) byl hrad i s podhradím vypálen. K rozkvětu došlo až v dalším století a v roce 1567 se Dobříš stává městečkem.

Dobříšský zámek - pohled z francouzského parku (foto: Jirka)

V poslední třetině 16. století přestal hrad stačit dobovým požadavkům a bylo vybudováno nové sídlo. V roce 1630 bylo dobříšské panství prodáno nejvyššímu lovčímu Bruno Mannsfeldovi, ale v té době tato oblast byla drancována válkami a silně neprosperovala. Mannsfeldi dali zámek přebudovat do barokní podoby a také nechali vybudovat loretánskou kapli před zámkem.
Dobříš ale neměla ještě dovršeno svých tragédií, v roce 1720 vyhořel zámek a část městečka. Z této doby také pochází klikatice silnice před zámkem - původně prý vedla rovně okolo vstupu:). Zámek byl v letech 1745 - 1765 zrekonstruován do rokokové podoby, která se zachovala do dnešní doby. Současně byl hrádek přestavěn na sýpku, což asi byl počátek konce Vargače, který je dnes zchátralý... Škoda...

Bývalý lovčí hrádek Vargač od Huťského rybníka (foto: Jirka)

O deset let později od přestavby zámku došlo ke spojení rodu Mannsfeldů z Dobříše a Colloredů z Opočna, tak vznikl rod Colloredo-Mannsfeld ;). V roce 1945 byl zámek zestátněn, ale dnes už opět majitelem zástupce rodu - Jerome Colloredo-Mannsfeld.

Součástí zámeckého komplexu je nádherný francouzský park, který je typický buxusovými bludišti, sochařskými díly... Hlavní dominantou je ale fontána Napájení Heliových koní a za ní je ještě oranžerie, kde bývala malba, která měla navozovat dojem, že jsou v dálce ještě další budovy. V současné době dochází ještě k restaurátorským pracím na samotném sousoší koní, ale větší část fontány je opět na svém místě. Je radost vidět tuhle nádheru probouzet se k životu:)

Fontána Napájení Heliových koní a v pozadí oranžezie (foto: Jirka)

Sochy pocházejí od Ignáce F. Platzera a jsou z let 1760 - 1765. V letech 2002 - 2006 probíhaly opravy fontány samotné a od roku 2007 do dnes se restauruje sochařská výzdoba. Jedná se o ženské postavy Néreidek s květy a čelenkami ve vlasech a soch Poseidona (s korunou, v budoucnu by opět měl mít trojzubec) a Nérea s věncem z mořských řas (původně i s veslem). Časem bude ještě instalováno sousoší dvou Tritónů a párem koní boha Hélia... Na restaurování soch pracoval a pracuje akademický sochař a restaurátor Jan Vích a za to mu patří velké dík. Jistě je to namáhavá práce, ale je krásné vidět, jak se vrací zašlá krása uměleckým dílům...

Socha Nérea s věncem z mořských řas (foto: Lenka)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Díky za komentář, thank you for your comment! :)